17. července 2015
Nezisková ogranizace Pomoc v nouzi, o.p.s. se připojila ke kampani Mlčení bolí. Symbolizují to ústa přelepená páskou.

Projekt Mlčení bolí spustila
Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC). Kampaň je zacílená na zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím profesní specializace.

„Prostřednictvím celostátní kampaně s názvem MLČENÍ BOLÍ chceme rozbourat mýty a prolomit tabu kolem domácího násilí. Našim cílem je informovat laickou veřejnost o poslání intervenčních center a zároveň rozpoutat mezioborovou diskuzi na téma zkvalitnění pomoci lidem ohroženým domácím násilím v ČR,“ uvedla předsedkyně APIC, Mgr. Martina Vojtíšková.

Více informací o projektu na www.mlceniboli.cz.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.