7. března 2017
Hledáme pracovníka v sociálních službách (pracovník dle §116), zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách), zaměstnance na hlavní pracovní poměr pro Noclehárnu v Sokolově které jako zařízení sociální prevence pomáhá osobám bez přístřeší.

Náplň práce:
Provádí dohled nad chováním uživatelů tak, aby probíhalo v souladu s provozním řádem. Dohlížení na pořádek a klid v zařízení nepřítomnosti SP. Pod dohledem sociálního pracovníka vykonává činnosti při základním a odborném sociálním poradenství, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatel služby a při obstarávání jejich osobních záležitostí, spolupracuje na Individuálním plánu klienta s orientací na osobní rozvoj, integraci do širších sociálních struktur a postupné osamostatnění a odchod ze služby.
Týmová spolupráce na poskytování registrované sociální služby dle § 61 zákona 108/2006 Sb.

Požadujeme:
střední vzdělání s výučním listem, nebo SŠ vzdělání a vyšší, případně praxi v sociálních službách (nejlépe splňující kvalifikaci pro výkon pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách). Čistý výpis z rejstříku trestů, řidičský průkaz skupiny B, práce na PC (MS WORD a Excel, internet), schopnost týmové spolupráce, chuť stále se vzdělávat, zodpovědný a aktivní přístup k práci.

Nabízíme:
Práci v nově otevřené sociální službě, noční směny, zimní a letní provoz. Práci v malém týmu, ve společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby od roku 2008. Možnost podílet se na rozjezdu nově vznikající služby, spolupráci se zkušenými kolegy z nízkoprahového denního centra, týmovou supervizi, další vzdělávání = Váš osobní růst, PP na dobu neurčitou, hrubou mzdu po zkušební době mezi 14 -20 tis Kč a po zaškolení i možnost přivýdělku v rámci zapojení do projektů.

Přihlášky:
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail: leischova@pomocvnouziops.cz případně kontaktujte vedoucí služby Bc. I. Leischovou na 733705593.

Orientace v sociálních službách, znalost chodu spolupracujících organizací (ÚP, PČR, jiné neziskové org. atd.), dřívější aktivní účast na projektech souvisejících se sociální prací, to vše může být Vaší výhodou!
Těšíme se na Vás. :-)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.