15. května 2017
Ohlédnutí za tradičním pálení čarodějnic, které se konalo poslední dubnový den na velké zahradě Azylového domu v Sokolově. Na účastníky čekalo dobré občerstvení a děti se mohly zapojit do zábavných soutěží. A pochopitelně došlo také na zapálení filipojakubské vatry, v jejíž plamenech skončila polapená čarodějnice.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.