19. června 2017
V letech 2015 až 2017 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2015 do 31.1.2017 byla v organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. v rámci projektu podpořena dvě pracovní místa na VPP částkou 221 595,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Více podrobností v letáku ZDE:


Veřejně prospěšné práce pdf - (296.94 KB)
Veřejně prospěšné práce 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.