7. září 2017
Dne pomoci a bezpečí v Kraslicích se zúčastnila naše organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Společně s dalšími neziskovkami se prezentovala na této zajímavé akci v místním kulturním domě.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.