11. září 2017
Azylový dům v Sokolově připravil pro děti zábavnou akci Loučení s prázdninami. Na programu bylo malování obrázků či pasování prvňáčků. Ačkoli zapršelo, došlo i na opékání buřtů. Pro všechny účastníky bylo nachystané občerstvení a děti dostaly drobnosti do školy.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.