18. září 2017

V sobotu 23. září se v Divoké Šárce na Praze 6 uskuteční již počtvrté sportovně-společenská akce na podporu obětí domácího násilí. Na start v kempu Džbán se lze postavit kdykoliv mezi 11 a 13 hodinou. Snažíme se ukazovat, že domácí násilí není tabu," říká Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky neziskového centra ACORUS, které pořádá charitativní pochod „ŠLAPEME NÁSILÍ NA PATY“.

Minimální charitativní startovné je 150 Kč, děti do 15 let zdarma. Na startu účastníci obdrží symbolický náramek a děti kartičku na razítka, která budou sbírat na stanovištích za splnění úkolů na 6 kilometrové rodinné okružní trase. Zdatnější chodci se mohou vydat na "turistickou" trasu o délce 11km. Obě okružní trasy vedou malebným Šáreckým údolím v Praze 6 a jsou sjízdné kočárkem. Letošní ročník pochodu slavnostně v 11 hodin v kempu Džbán zahájí paní Zuzana Baudyšová, senátorka a ředitelka Nadace Naše dítě, jež ACORUS dlouhodobě podporuje: "Velmi si vážím profesionální práce ACORUSu. Bohužel ze své praxe v Nadaci vím, jak moc je takováto pomoc potřebná....“, říká paní senátorka.

Na odpoledne je v kempu Džbán připraven zábavný program pro celou rodinu. Na podiu vystoupí divadlo Damúza (Pohádky z lesa), o hudbu se postará Štěpán Uhlíř se studenty a skupina učitelů z Pražské britské školy The Conditionals. Na účastníky akce dále čeká stánek Věda nás baví se zábavnými pokusy, výtvarná dílnička pro děti, workshop Rugby Clubu Tatra Smíchov a fotografování s Vespou. O celospolečenské závažnosti tématu boje proti domácímu násilí svědčí i to, že Policie ČR bude mít i letos na pochodu svůj informační stánek.

Zájemci se mohou registrovat již nyní na stránkách www.acorus.cz. Na prvních 100 on-line zaregistrovaných účastníků čekají v den pochodu dárky od sponzorů.

Loňský ročník pochodu „Šlapeme násilí na paty“ přilákal necelých 450 účastníků, kteří Šárkou ušli "proti domácímu násilí" téměř 2 850 kilometrů. Výtěžek ze startovného šel přímo na konto ACORUSu na odbornou pomoc obětem domácího násilí. "U letošního ročníku tomu nebude jinak", říká Iveta

Wollerová z centra ACORUS. "Veškerý výtěžek ze startovného opět použijeme na bezplatnou sociálněprávní a psychlogickou podporu těm, kteří doma zažívá ACORUS pomáhá obětem domácího násilí již 20 let Domácí násilí může mít různé podoby. Naštěstí existují možnosti, jak z bludného kruhu násilí vystoupit.

„Naším cílem je zviditelňovat problematiku domácího násilí. Jeho oběti situaci často zlehčují, neví, kam se obrátit o pomoc nebo se snaží udržet rodinu kvůli dětem," říká Iveta Wollerová za pořadatele – centrum ACORUS. "Pomáháme obětem domácího násilí již 20 let. Za tu dobu naši pomoc vyhledalo přes 5000 osob ohrožených domácím násilím. Využily bezplatných služeb ambulantní poradny, dovolaly se na krizovou non-stop linku či nalezly útočiště v utajeném azylovém domě ACORUS pro ženy a matky s dětmi," dodává Wollerová.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.