13. listopadu 2017

Celkem 954 kg potravin a drogerie darovali lidé v sokolovské prodejně Tesco. Právě zde měl koordinaci potravinové sbírky na starosti tým dobrovolníků z řad pracovníků a přátel neziskové organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

„Děkujeme dárcům a všem dobrovolníkům, kteří nám přišli pomoci. Bez vás by totiž nebylo možné tak velkou akci realizovat,“ řekla za své kolegy Klára Damašková z neziskovky Pomoc v nouzi, o.p.s.

Národní potravinová sbírka již tradičně na prahu adventu mobilizovala obyvatele České republiky k pomoci potřebným – a opět úspěšně. Tento rok vynesla rekordních 926 000 porcí jídla, které pomohou před Vánoci v domácnostech osamělých seniorů, samoživitelek a jejich dětí, rodin ve finanční tísni, v azylových domech – zkrátka všem lidem v nouzi. Vedle toho lze jednoznačně říci, že letošní sbírka byla ve všech ohledech rekordní. V celé zemi zajistila 370,4 tuny trvanlivých potravin (loni 312 tun) a 41,5 tuny drogistického zboží (loni 4,6 tun). Rekord padl také v Karlovarském kraji, kde se nasbíralo dohromady 14,5 tuny potravin a drogerie (loni 10 tun).

Lidé darovali trvanlivé potraviny jako například konzervy, sterilovanou zeleninu, luštěniny, těstoviny, rýži, instantní polévky a dětské výživy a drobné cukrovinky. Potěšitelné bylo, že lidé reagovali na prosby organizátora sbírky a často se letos darovaly i masové a rybí konzervy a další výživově kvalitní potraviny. Z drogistického zboží to pak byly dětské pleny, hygienické vložky či sprchové gely.

V Karlovarském kraji se nejvíce vybralo v prodejně Globus v Karlových Varech, kde lidé darovali 1,7 tuny. Zákazníci byli štědří také v Tescu Ostrov (1,4 tuny), Makru Karlovy Vary (1,3 tuny) nebo Kauflandu Karlovy Vary (1,2 tuny).

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.