1. března 2018
Informace zadavatele o zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodání 1 ks nového automobilu kategorie M1 s LPG pro Pečovatelskou službu v Kynšperku nad Ohří"

v rámci akce č. 013D312003201 – Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Pomoci v nouzi v Kynšperku nad Ohří

Smlouva s dodavatelem automobilu pdf - (1.93 MB)
smlouva s úspěšným vítězným dodavatelem firmou Prima Car 
Výzva k veřejné zakázce pdf - (621.67 KB)
Výzva k veřejné zakázce. 
Minimální požadavky pdf - (433.65 KB)
Minimální požadavky 
krycí list docx - (42.2 KB)
 
Smlouva - obchodní podmínky docx - (53.47 KB)
 
Tabulky Náklady životního cyklu xlsx - (17.82 KB)
 
Čestné prohlášení pdf - (289.46 KB)
 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.