31. března 2018
Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím se rozhodlo zapojit do kampaně Peříčkový týden, což je celorepubliková sbírková akce Pomozte dětem, která trvá od neděle 1. dubna do neděle 8. dubna 2018. Cílem této akce je zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a vybrat finanční příspěvky od dárců.

A jak můžete kampaň podpořit Vy osobně? Stačí do 8. dubna navštívit kancelář Intervenčního centra v Sokolově, kde Vás přivítají naše kolegyně se zapečetěnou kasičkou s logem Kuřete a České televize. Za minimální příspěvek 50 Kč do kasičky pak od nich pořídíte originální peříčkovou brož.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.