30. dubna 2018
Již po jedenácté byla slavnostně udělena Křesadla za rok 2017 dobrovolníkům z Karlovarského kraje. Mezi nominovanými byla také naše kolegyně, vedoucí Azylového domu a Domu na půl cesty Jaromíra Fajtová, DiS. Právě touto nominací jí chtěla naše organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. poděkovat za její veškerou práci, obětavost a dobré srdce.

Držitele cen vybrala z celkem 20 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.
 

Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

Pořadatelem 11. ročníku udílení cen Křesadlo 2017 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pan Mgr.Petr Kubis a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni 4 dobrovolníci „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2017. Oceněnými jsou:
 

MUDr. Hana Hynková za dlouholetou a nepřetržitou činnost, kterou vyvíjí pro oblast Žluticko a jeho okolí.

Andrea Kafková, za obětavou pomoc lidem v Hospicu Sv. Jiří a Dobrá rodina o.p.s.

Pavlína Štyndlová za vybudování ekologické farmy, nesobecký a inspirativní přístup ke zvířatům i lidem.

Stehlíková Zdeňka, která je dobrovolnicí DC Instand a je nominována především za pravidelnou pomoc seniorům v pečovatelském domě.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.