10. května 2018
Město Kynšperk nad Ohří poskytlo ze svého rozpočtu neziskové organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. neinvestiční dotaci ve výši 280 tisíc korun na podporu činnosti v roce 2018. Finanční prostředky budou použité na krytí výdajů v souvislosti v provozem Pečovatelské služby v Kynšperku nad Ohří.

Organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. za poskytnutou dotaci děkuje.

Odkaz na internetové stránky města Kynšperk nad Ohří - www.kynsperk.cz.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.