16. května 2018
Nové služby – fakultativní dopravy, mohou od letošního jara využívat uživatelé Pečovatelské služby v Kynšperku nad Ohří, kterou provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

Služba má pomoci uplatňovat práva a oprávněné zájmy klientů při obstarávání osobních záležitostí (tedy zejména za účelem dopravení uživatelů pečovatelské služby do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby, do obchodů, lékárny, na hřbitov apod.).

Město Kynšperk nad Ohří bude plně hradit účelnou dopravu svých obyvatel, kteří jsou současně uživateli pečovatelské služby, a zároveň bude tato doprava realizována v rámci katastrálního území města Kynšperk nad Ohří ve všedních dnech mezi 7:00 – 16:00 hod. (mimo státní svátky) za splnění těchto podmínek:

  • uživatel PS má trvalý pobyt v Kynšperku nad Ohří, tedy v jeho částech – Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Kynšperk nad Ohří, Liboc, Štědrá, Zlatá a
  • je starší 65 let nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo je invalidní v druhém či třetím stupni invalidity.

Více o nové fakultativní službě si přečtete ZDE.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.