29. srpna 2018
V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 01. 03. 2017 do 28. 02. 2018 bylo v obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, o. p. s., v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 162.828 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 134.138 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 28.690 Kč. 

Více podrobností v letáku ZDE:


Leták - VPP docx - (81.05 KB)
Leták - VPP 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.