22. října 2018

Žáci Základní školy Lomnice navštívili v rámci celorepublikového projektu 72 hodin Azylový dům v Sokolově. Do zařízení přinesli oblečení, hračky a další potřebné věci. 

„Společně jsme diskutovaly o sociálních službách a o tom, co přivádí lidi do našeho azylového domu. Děkujeme paní učitelce, paní asistentce a celé třídě. Velice si vážíme jejich zájmu,“ uvedla Bc. Klára Damašková, pracovnice Azylového domu v Sokolově. 

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do projektu zapojuje také mnoho dětských a mládežnických organizací, škol i neformálních skupin dobrovolníků. 


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.