26. října 2018

Zcela nový automobil značky Dacia Dokker převzala do užívání organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Vozidlo má zapůjčené na šest let za jednu korunu ročně od reklamní agentury Kompakt s.r.o. Automobil bude sloužit přednostně pro potřeby služby odborné sociální poradenství - Dluhové poradny v Sokolově, která bude od 1. ledna 2019 fungovat také terénní formou. Dále vozidlo bude organizace využívat pro přepravu a zásobování ve službách jako jsou například Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší nebo Noclehárna v Sokolově.

„Jsme velice rádi, že nám firma Kompakt sociální automobil zapůjčila. Je to již třetí vozidlo, které jsme od této agentury dostali do pronájmu. Ta předchozí jsme získali v letech 2011 a 2013,“ uvedl Mgr. Robert Pisár, ředitel organizace Pomoci v nouzi, o.p.s.

Slavnostního předání automobilu se zúčastnili zástupci sponzorujících firem, společnosti Pomoci v nouzi, o.p.s. a médií. 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.