12. března 2019
Výzva poskytovatelům IT služeb k podání nabídky
Dobrý den, obracím se na vás s výzvou k vypracování nabídky, za jakých podmínek jste ochotni nám poskytovat po dobu 5 let serverové služby, které blíže specifikujeme v přiloženém textu výzvy.
Nabídky přijímáme do 21.3.2019, přesný čas a náležitosti nabídky jsou podrobně popsány ve výzvě.

s pozdravem Mgr. Robert Pisár ředitel Pomoc v nouzi, o.p.s. pisar@pomocvnouziops.cz
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.