15. března 2019

Konference k problematice domácího násilí se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 ve společenském sále Gymnázia Cheb. 

Přednášet a odpovídat na dotazy budou například Mgr. Eva Chalupníková Doležalová (vedoucí Intervenčního centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím), Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c. (soudní znalec, psycholog), Mgr. Petra Vitoušová (prezidentka Bílého kruhu bezpečí), zástupci Policie ČR, soudu, státního zastupitelství, OSPODu a další. 

Konference je určená pro odbornou i laickou veřejnost. Začátek je v 9 hodin. Pořadatelem je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.