7. května 2019
Terénní službu pro lidi, kteří se dostali do dluhové pasti a zároveň mají pohybový nebo jiný zdravotní handicap, nabízí nově Dluhová poradna v Sokolově. V praxi to znamená, že takový klient může požádat sociálního pracovníka o schůzku přímo ve své domácnosti.

„Terénní služba není nároková. O jejím poskytnutí rozhodují naši sociální pracovníci. Nejezdíme k lidem, kteří se objektivně mohou dostavit do naší kanceláře. Terénní službu mohou využít zejména osoby s pohybovým nebo psychickým handicapem. Již několikrát nás kontaktovala osoba trpící sociální fobií, pro niž je téměř nemožné se do dluhové poradny dostavit osobně. Vedle toho můžeme navštívit také například osobu hospitalizovanou v nemocnici,“ vysvětlila Bc. Iveta Leischová, vedoucí Dluhové poradny v Sokolově, kterou provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

V rámci poradenství je kladen zvláštní důraz na finanční gramotnost a pomoc s nezvládnutými dluhy. „Pro tuto činnost zaměstnáváme špičkového odborníka s dlouholetými zkušenostmi z bankovnictví. Má přehled nejen v oblasti spotřebních úvěrů, ale i úvěrů hypotéčních a podnikatelských. Dále má zkušenosti se zpracováváním návrhů na oddlužení a také s konsolidací finanční situace předlužených osob,“ upřesnila vedoucí.

Odborné sociální poradenství v rámci dluhové poradny je zdarma. Do cílové skupiny služby patří každá osoba v krizi, která se ocitla v obtížné životní situaci a které chybí informace o jejích právech a povinnostech, o možnostech řešení situace a o dalších dostupných službách. „Pokud klienti potřebují, pomáháme jim orientovat se v našem sociálním systému. Kromě toho poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání, možnostech získání kvalifikace a rekvalifikace nebo radíme s výběrem vhodného studia,“ doplnila Iveta Leischová.

Dluhová poradna je v současné době zapojená do projektu „Učíme se být spolu, bez dluhů a násilí“. Díky tomu může na rámec běžných služeb zprostředkovat klientům i právní pomoc. Podmínkou ale je, že zájemce spadá do cílové skupiny projektu. Jedná se primárně o rodiny s dětmi z vyloučených lokalit. V tomto případě se jedná o město Sokolov a jeho okolí.
   
Dluhová poradna – odborné sociální poradenství

Provozní doba ambulantní formy poskytování - Sokolov, Jednota 654 (objekt Úřadu práce):
Pondělí a středa:     od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
Úterý a čtvrtek:     od 8:00 do 12:00
   
Provozní doba ambulantní formy poskytování - Sokolov, Jiráskova 763 (pouze pro objednané klienty):
Pondělí a středa:     od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Provozní doba terénní formy poskytování:
Pondělí až pátek:     od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
(pouze pro objednané klienty na základě předchozí domluvy)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Dluhová poradna v současné době shání sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka specializovaného na obor práva či ekonomie, který by poskytoval odborné sociální poradenství.

Tiskovou zprávu ve formátu PDF si stáhnete ZDE:
TZ - Dluhová poradna nově jezdí za klienty s handicapem pdf - (270.48 KB)
TZ - Dluhová poradna nově jezdí za klienty s handicapem 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.