31. července 2019

Díky Vaší podpoře náš projekt zvítězil v hlasování na prodejnách Tesco v regionu Sokolov. Velice si toho Vážíme. Z grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" obdržíme grant ve výši 30 000,- Kč. Děkujeme.

A na co je náš projekt konkrétně zaměřený? Domácí násilí se často odehrává v rodinách, kde vyrůstají děti. Bývají jeho přímými svědky, někdy bohužel i terčem útoků. Žijí tak v prostředí strachu, napětí, nervozity, nadávek i fyzického násilí. Domov přestává být bezpečným místem. Někdy je jedinou možností, jak domácí násilí zastavit, rozchod či rozvod rodičů. Ten může k psychické krizi přinést ještě velkou krizi finanční. Pomozte těmto dětem být jako ostatní spolužáci, kamarádi, vrstevníci - mít do školy svačinu a všechny pomůcky, brýle, aby bylo vidět na tabuli, oblečení, za které se nestydí, zažít školu v přírodě, nebýt jiný!

Více se můžete dozvědět na webu - Vy rozhodujete, my pomáháme

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.