21. srpna 2019

Projekt "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" podpořený finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinová a materiální pomoc.


Více o způsobu pomoci se mohou zájemci dozvědět u konkrétních pracovníků v našich službách:

  • Azylový dům a Dům na půl cesty;
  • Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím;
  • Nízkoprahové denní centrum;
  • Pečovatelská služba;
  • Dluhová poradna (odborné sociální poradenství).


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.