29. října 2019

V Lubském zpravodaji vyšla reportáž o slavnostním zahájení fungování naší pečovatelské služby ve městě Luby na Chebsku. Zde si můžete přečíst, co o nás ve svém periodiku napsali:

V neděli 1. 9. 2019 jsme slavnostně zahájili činnost pečovatelské služby, kterou bude poskytovat nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Počasí nám přálo, a tak se akce mohla uskutečnit v prostorách zahrady domu pro seniory v Masarykově ulici, kde má také pečovatelská služba zázemí.

Bylo zajištěno občerstvení a pro zpříjemnění krásného odpoledne hrála kapela Karlovarská dechová pětka, pod vedením Miroslava Bauky. V průběhu celé této akce docházeli občané a zajímali se o podmínky a možnosti využití pečovatelských služeb. Ihned na místě bylo podepsáno několik žádostí, což nás velice těší a věříme, že zájem o tuto službu využije co nejvíce občanů, kteří již na některé činnosti běžného života nestačí.

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují pečovatelskou službu, budou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o poskytovaných sociálních službách, předány písemné materiály, případně sazebníky služeb. Základní informace o poskytovaných službách je možné získat také na internetových stránkách této organizace. www.pomocvnouziops.cz.

Při jednání se zájemci o pečovatelskou službu je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři PS, nebo u žadatele doma dle jeho zdravotního stavu. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, jaké jemu i poskytovateli vyplývají z případného vztahu práva a povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat některého z pracovníků PS telefonicky od 8 do 16 hodin na tel. číslech 734 389 745 /vedoucí služby/, 733 778 321 /sociální pracovník/ 721 868 138 /sociální pracovník/, nebo můžete osobně navštívit sociální pracovnici v Masarykově ulici v Lubech (dům pro seniory) v úředních hodinách, a to každé pondělí v době od 14:00 do 15:00 hodin.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.