22. ledna 2020
V pondělí 20. ledna 2020 začalo hlasování na obchodech v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Nezapomeňte proto podpořit Váš projekt hlasem v podobě žetonu, který získáte za každý nákup. Hlasování bude probíhat až do 16. února 2020 ve všech prodejnách Tesco. Pro projekt Intervenčního centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím můžete hlasovat v obchodech Tesco v Sokolově, Habartově a Horním Slavkově. Při každém nákupu zákazník obdrží žeton, který následně využije pro hlasování ve speciálních boxech u pokladní zóny. A co je nejdůležitější, na vítěze čeká nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč.

Průběh sčítání bodů bude postupně zveřejněn na webových stránkách programu:

A s jakým projektem se naše Intervenční centrum do programu zapojilo?

Celý název projektu zní: V domácím násilí je těžké žít. Cesta ven je ještě těžší, když chybí podpora a někdy peníze na základní potřeby …

Projekt se snaží upozornit na skutečnost, že osoby ohrožené domácím násilím často řeší svou finanční situaci. Mnohdy je to hlavní překážka, kvůli které nedokáží opustit osobu násilnou, když domov přestává být bezpečným místem. Někdy je odchod od osoby násilné jedinou možností, jak domácí násilí zastavit. Ten může k psychické krizi přinést ještě velkou krizi finanční. Pomozte těmto lidem začít nový bezpečný život bez domácího násilí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.