3. března 2020
První místo v rámci 7. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme" obsadila naše organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. V hlasování obdržela nejvyšší počet hlasů - celkem 14 790. A to znamená, že na realizaci našeho projektu získáme grant ve výši 30 000 Kč.

Děkujeme všem, kdo pro nás hlasovali a drželi nám palce. Děkujeme také Nadačnímu fondu Tesco a prodejnám Tesco v Sokolově, Habartově a Horním Slavkově. Právě tam se hlasování uskutečnilo.

Celkem zákazníci Tesco hlasovali o 270 projektech v 90 různých regionech, kdy v každém regionu usilovali o zisk nejvyššího možného grantu vždy 3 projekty.

A s jakým projektem jsme se do programu zapojili?

Celý název projektu zní: V domácím násilí je těžké žít. Cesta ven je ještě těžší, když chybí podpora a někdy peníze na základní potřeby …

Projekt Intervečního centra se snaží upozornit na skutečnost, že osoby ohrožené domácím násilím často řeší svou finanční situaci. Mnohdy je to hlavní překážka, kvůli které nedokáží opustit osobu násilnou, když domov přestává být bezpečným místem. Někdy je odchod od osoby násilné jedinou možností, jak domácí násilí zastavit. Ten může k psychické krizi přinést ještě velkou krizi finanční. Pomozte těmto lidem začít nový bezpečný život bez domácího násilí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.