22. března 2020
Ušité roušky putují také ke klientům Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a Noclehárny v Sokolově. Klienti dostali roušky i na výměnu a jsou důrazně nabádáni k dodržování hygienických zásad. Někteří se už také sami aktivně zajímaví o ochranu zdraví, což je velice dobře.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.