23. března 2020
Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím úspěšně realizovalo projekt s názvem Na rychlosti pomoci (ne)záleží!
Podařilo se nám díky poskytnutým financím uspokojit různorodé potřeby patnácti dětí z rodin, kde probíhalo domácí násilí. Poté, co se maminky těchto dětí rozhodly, i díky podpoře naší služby, násilného partnera opustit, v některých případech se dostaly do finanční krize.


Projekt získal grantovou podporu ve výši 30 000 korun z programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" od Nadačního fondu TESCO.

Pomocí peněz z projektu jsme pomohli uhradit pro několik dětí obědy ve škole a školce. Dále oblečení a obutí na zimu, pro jednoho šikovného žáka potřeby na sportovní kroužek a pro jednu studentku počítač, který potřebovala při nástupu na střední školu. Také pro dvě děti válendu a drobný nábytek, batoh do školy a školní potřeby a přispěli jsme i jedné žákyni na doporučený podporující pobyt ve Středisku výchovné péče, který by jinak nemohla absolvovat.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.