25. března 2020
Nejen zaměstnanci, ale také naši klienti služeb nosí roušky. V Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší v Sokolově také dbáme na to, aby docházelo k pravidelné výměně ústenek a jejich vyvařování. Kromě toho bychom chtěli poděkovat milému dárci, který nám donesl vlastnoručně ušité roušky. 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.