12. května 2020
Cítíte se doma ohrožení násilím ze strany partnera či partnerky? Byl váš násilný partner či partnerka vykázán/a policií ze společného bydliště? Zde se můžete obrátit o pomoc.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.