13. května 2020
Vláda 7. května schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Ti, kteří se po dobu krize starali o klienty nakažené koronavirem dostanou měsíční odměnu až 40 tisíc Kč pokud byli v přímé péči. Kuchaři, údržbáři a uklízečky by si měli v tomto případě sáhnout až na 20 tis měsíčně. Stejné profese, tedy také lidé, kteří se starali, ale ve službách kde se s nakaženými koronavirem nepotkali by měli dostat 10 tis.

Zní to velkoryse, jenže jako téměř ve všem co vláda během koronakrize vyprodukovala, lze najít i v tomto nápadu slabiny.

První velkou slabinou je, že potrestáme ty zaměstnance, kteří se dobrovolně i na 14 dní uzavřeli s klienty ve svých zařízeních a podrobili se tak ochranné karanténě. Především díky této izolaci se do služeb nedostal covid!
A teď budou tito obětaví lidé za tento dobrý skutek odměněni....jenže 4 x méně, než ti kdo měli to "štěstí", že se potkali s covidem, což nepovažuji za zásluhu, ale za náhodu.

Druhou slabinu vidím v tom, že v některých službách se s klienty s podezřením na koronavir potkávali, jen jejich klientela je natolik specifická, že oficiálně ve službách nikdy covid nebyl diagnostikován. Připomínám, že v období od března do konce dubna, nebylo lehké dát se otestovat. Známe služby, kde měli podezření na covid, ale ošetřující lékař případně někdo z hygienické stanice instruoval služby, aby podezřelé klienty zavřeli do karantény a pozorovali je... Výsledkem bylo, že klienti ze strachu z následků, které to pro ně může mít utekli a zaměstnali tak navíc ještě policii.

Ve všech službách, terénních nebo pobytových, kde se vyskytl klient s příznaky covid, bylo nutné přistupovat k takovému klientovi jako k pozitivnímu, až do doby potvrzení negativního testu. Po celou tu dobu pracovníci pečovali o nemocného v nejistotě a ve stejném riziku jako u klienta covid pozitivního.

Těchto klientů s příznaky se v pobytových zařízeních, kde jsou povětšinou umístěni chronicky nemocní senioři, mohlo objevit i několik, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (polymorbidní klienti).

Třetí slabinou jinak dobré zprávy o odměnách je, že jak zřizovatelé služeb, tak jejich zaměstnanci nebudou motivováni chránit své klienty a chovat se odpovědně. Naopak říkáme jim, choďte normálně do práce, nepřemýšlejte o tom co se děje, nedělejte nic navíc a budete odměněni!

Kdo chce ještě může svou pozici vylepšit, stačí si najít někoho s Covidem, nevíte o někom? :-)

Dotační titul na MPSV chystají, tudíž ještě stále je možné, že výzva bude i tyto slabiny řešit.

Spravedlnosti se v této oblasti těžko dočkáme. Přijaté řešení je podle zdroje z MPSV kompromisním řešením.

Byť rovnostářství není v mnoha ohledech dobré, v tomto případě by asi bylo rovnostářské řešení lepší a individuální odměny by bylo lepší nechat na zaměstnavatelích, kteří vědí kdo a jak se choval a čím přispěl ke zvládnutí krize.

Pokud se ztotožňujete s tímto naším společným stanoviskem prosím sdílejte ho dále :-)

Magdaléna Radošová ředitelka DOP – HC s. r. o.
a Robert Pisár ředitel Pomoc v nouzi, o.p.s.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.