11. června 2020
Na mnohé přínosy sdíleného prostoru bez hranic a mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie jsme si již zvykli a často je vnímáme jako automatické: snadnější cestování, jednodušší práce či podnikání v zahraničí, nebo studium.

Ne tolik známá je ovšem zjednodušená a posílená ochrana obětí domácího násilí, stalkingu nebo jiného zneužívání, kterou poskytuje tzv. Evropský ochranný příkaz (EPO). Tento nástroj umožňuje uznávání ochranných příkazů vydaných v trestním řízení jednoho členského státu také v ostatních státech EU. EPO je však stále používán jen zřídka a mnohé členské státy EU čeká ještě dlouhá cesta k využívání plného potenciálu tohoto nástroje.

Právě proto se na Evropský ochranný příkaz zaměřuje nový mezinárodní projekt Artemis. V rámci toho dochází k mapování informovanosti o tomto nástroji se zaměřením na zlepšení znalostí a dovedností souvisejících s jeho uplatňováním. Ochrana a spravedlnost se týkají práv každého občana a občanky a projekt Artemis je také o vás!

S touto myšlenkou se ztotožňuje také naše Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím a rádi projekt podpoříme.

Jednou z prvních aktivit projektu bude dotazník mapující povědomí o Evropském ochranném příkazu, a to jak povědomí občanů a občanek EU, tak právníků a dalších odborníků působících v právních profesích nebo neziskových organizacích.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.