12. června 2020
Naše pečovatelská služba poskytovala v Lubech v roce 2019 péči 7 klientům. Pečovatelky dojížděly za klienty pravidelně 2x v týdnu, a to v pondělí a ve čtvrtek, kdy jim poskytovaly péči v rámci nasmlouvaných úkonů. Jednalo se převážně o úkony:

-    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – v rámci tohoto úkonu pečovatelka oba dny ve spolupráci s rodinou pomáhala klienta rehabilitovat, kdy u klienta strávila většinou 1 hodinu,

-    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – v tomto případě pomáhala pečovatelka čtyřem klientům při osobní hygieně, šlo převážně o pomoc při koupání a sprchování. Pečovatelka v rámci tohoto úkonu strávila u každého klienta 1 hodinu, kdy třem klientům byl tento úkon poskytován 1x týdně a jednomu klientovi 2x týdně. V případě klienta, kterému byl tento úkon poskytován 2x týdně, byla potřeba přítomnost dvou pečovatelek, z důvodu přesunu klienta z lůžka do koupelny a zpět, kdy klient není schopný samostatného pohybu,

-    Pomoc při zajištění chodu domácnosti – tento úkon souvisel převážně s úklidem domácnosti klienta, kdy pečovatelka 2x v týdnu provedla běžný úklid, jednalo se o 4 klienty, kdy u každého strávila 1 hodinu.

V roce 2019 byla také našim klientům v případě potřeby poskytnuta potravinová a materiální pomoc, která byla zajištěna prostřednictvím Potravinové banky Karlovarského kraje, se kterou spolupracujeme.

Několika klientům byla prostřednictvím Pečovatelské služby poskytnuta pomoc s vyřizováním potřebných příspěvků, jako je např. Příspěvek na péči a Příspěvek na mobilitu.

Pečovatelská služba spolupracuje také s Dluhovou poradnou, prostřednictvím které byla zajištěna pomoc naší klientce a obyvatelce města (schválené tzv. oddlužení plněním splátkového kalendáře, mezi lidmi tzv. osobní bankrot).

Pečovatelská služba také úzce spolupracuje s rodinnými příslušníky, kteří se také podílí na péči o své členy a jsou to často ti, kteří jako první Pečovatelskou službu kontaktují. 

Kromě uvedených úkonů se v roce 2019 v menším rozsahu poskytovaly také úkony jako např. Praní osobního a ložního prádla, Nákupy potravin, Zajištění léků v lékárně, Velký úklid v podobě mytí oken.
V březnu 2020 se nám podařilo zaměstnat kvalifikovanou pečovatelku, která bydlí v blízkosti Lubů, a tak může poskytovat pečovatelskou službu převážně klientům v Lubech a okolí. Poskytovaná péče se tak navýšila, kdy do této doby byla poskytována 2x týdně a nyní se pečovatelka klientům věnuje i v jiné dny a po domluvě s nimi i o víkendech. V únoru 2020 se rozšířil počet klientů v Lubech o jednoho klienta. V současné době je tedy poskytována péče 8 klientům.

Petra Slivoňová, DiS., sociální pracovnice Pečovatelské služby
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.