24. června 2020
Ochranné a dezinfekční pomůcek, které byly v době nouzového stavu potřeba při práci s klienty, nakoupila díky Fondu podpory seniorů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) naše nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Finanční podpora činila 35 150 korun, za což tímto velice děkujeme.

Naše pečovatelská služba tak měla dostatek potřebných pomůcek pro práci s klienty, čímž jsme mohli zajistit bezpečí našich pracovníků i klientů a zamezit tak případnému šíření Covidové nákazy.

Pečovatelská služba tedy mohla být poskytována i v době nouzového stavu, kdy většina seniorů byla i více osamocena. Pro některé z nich bylo ještě obtížnější uspokojit si své základní potřeby, báli se vyjít ven, aby si mohli například nakoupit potraviny. Kvůli strachu byli někteří izolováni od společnosti, od své rodiny a blízkého okolí. Díky ochranným pomůckám však mohly pečovatelky ke klientům docházet a pomáhat jim při uspokojování základních potřeb tím, že jim zajišťovaly potraviny, teplé obědy a také službu v rámci smluvených úkonů. Senioři zároveň přišli do kontaktu s někým, s kým si mohli popovídat a sdělit své obavy z nepříznivé situace.

Během nouzového stavu 15 pracovníků pečovatelské služby poskytovalo péči 60 klientům. Naši zaměstnanci uvítali, že mohli sebe a své okolí dostatečně chránit před nákazou covid. Také reakce klientů byly pozitivní hlavně v tom, že byli rádi, že jim někdo nakoupí, zajistí oběd a s někým se setkají a popovídají si. Kladný byl pro ně kontakt s pečovatelskou službou i v tom, že se mohli dozvědět potřebné informace ohledně rizik covid. Pozitivní reakce přicházely také od seniorů, co naši službu za normálních okolností nevyužívali. Mohli jsme tak pomoci lidem, kteří zůstali doma a neměli nikoho jiného, kdo by jim třeba zajistil nákup.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.