Aktuality
8. dubna 2020
Stát selhává v pomoci lidem, kteří se kvůli koronavirové pandemii octnou v existenční krizi. Proto jsme rádi, že se nám ozývají dárci, kteří lidem v tísni chtějí pomoci.
7. dubna 2020
Poptávka – Průzkum cen na akci: „Realizace procesního auditu 6 sociálních služeb organizace Pomoc v nouzi o.p.s.“ v rámci projektu „Zajistíme ty nejlepší metody pro kvalitní poskytování sociálních služeb“.
6. dubna 2020
Asociace pracovníků intervenčních center ČR porovnávala, zda v období od ledna do března 2020 došlo v souvislosti s COVID 19 k nárůstu domácího násilí oproti stejnému období v loňském roce.
3. dubna 2020
Žádost zaměstnanců preventivních pobytových a ambulantních sociálních služeb adresovaná k rukám Mgr. Davida Pospíšila, ředitele odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV.
2. dubna 2020
Naše organizace realizuje projekt "Zajistíme ty nejlepší metody pro kvalitní poskytování sociálních služeb". Cílem je na základě procesního auditu najít řešení pro zvýšení kvality procesů v naší organizaci, a tím zkvalitnění poskytování našich služeb.
26. března 2020
Tento týden jsme předali sokolovské nemocnici dalších 230 roušek. Děkujeme švadlenkám za skvělou a obětavou práci.
25. března 2020
Nejen zaměstnanci, ale také naši klienti služeb nosí roušky. V Nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší v Sokolově také dbáme na to, aby docházelo k pravidelné výměně ústenek a jejich vyvařování.
24. března 2020
Společnost Synthomer, a. s. ze Sokolova dnes naší organizaci darovala 50 litrů dezinfekce. Použita bude ve službách, kde ji bude nejvíce potřeba.
23. března 2020
Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím realizovalo projekt s názvem Na rychlosti pomoci (ne)záleží! Podařilo se nám díky poskytnutým financím uspokojit různorodé potřeby dětí z rodin, kde probíhalo domácí násilí.
22. března 2020
Ušité roušky putují také ke klientům Nízkoprahového denního centra a Noclehárny v Sokolově. Klienti dostali roušky i na výměnu a jsou důrazně nabádáni k dodržování hygienických zásad.
 <<  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >> 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.