Dokumenty pro zájemce o naše služby a pro klienty
Zde přístupné dokumenty, jsou většinou pravidla, která jsou společná pro celou naši společnost.

Na záložkách jednotlivých služeb/zařízení najdete dokumenty, které se vztahují přímo k těmto službám. Např.: hledáte-li domácí řád Azylového domu, klikněte na Azylový dům a tento dokument najdete v jeho nabídce.  
Pravidla pro podávání stížností pdf - (97.91 KB)
Chcete-li vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanou službou, obraťte se na kteréhokoliv zaměstnance ze zařízení, jehož služby využíváte. Více informací naleznete v této směrnici. 
Návod jak si stěžovat pdf - (204.1 KB)
Jste-li v časové tísni,nebo nerozumíte textu Pravidel pro podávání stížností, zkuste to s tímto návodem. 
Pravidla na ochranu práv klientů a předcházení střetů zájmů pdf - (91.64 KB)
Pokud máte dojem, že při užívání našich služeb dochází k poškozování Vašich práv, nebo ke zneužívání Vašeho nevýhodného postavení, obraťte se na naše zaměstnance a žádejte o nápravu. Více se dozvíte v této směrnici. 
Pravidla pro plánování poskytování sociální služby pdf - (98.3 KB)
Budete-li mít pocit, že Vás někdo z nás obtěžuje s jakýmsi individuálním plánováním, nemějte mu to prosím za zlé:-) Nám = poskytovatelům sociálních služeb totiž ukládá zákon důležitou povinnost v § 88 písmeno f) Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců, V této směrnici se můžete dočíst, co všechno se snažíme zohlednit, abychom zákonu dostáli a Vám byli užiteční. 
Etický kodex sociálních pracovníků pdf - (50.2 KB)
Zásady, kterými se povinně řídí naši zaměstnanci pracující přímo s klienty. 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.