Dárci, sponzoři a přispěvatelé

Pomoc v nouzi, o.p.s je obecně prospěšná společnost, tedy společnost nezisková. Naše činnost, tj. poskytování služeb osobám v nepříznivé sociální situaci, je závislá na podpoře státních institucí, nadací, sponzorů i soukromých dárců.

Proto děkujeme všem stávajícím i budoucím přispěvatelům a dárcům, s jejichž pomocí můžeme sociální služby poskytovat, zkvalitňovat a dále rozšiřovat.


Informace pro dárce a přispěvatele

Děkujeme Vám, že jste projevili zájem o podporu činnosti naší společnosti. Můžete tak učinit více způsoby.


Finanční příspěvek - jednorázový dar

- Bankovním převodem na účet vedený ve FIO: 2600063370/2010, zvolte si
variabilní symbol: např. Vaše rodné číslo nebo IČO ( může to být jakékoliv číslo, jen nás prosím informujte, abychom mohli platbu identifikovat )

- přikládáme  Vzor darovací smlouvy – „ideální oznámení o var. symbolu daru“ Vzor darovací smlouvy doc - (30.5 KB)
připravíme Vám smlouvu "na míru" stačí nás kontaktovat na servis@pomocvnouziops.cz 

Opakující se pravidelné převody z Vaší mzdy na náš účet 

- Zvolíte si libovolnou částku,  kterou chcete pravidelně přispívat. K předání pokynu mzdové účtárně můžete použít níže uvedený formulář. Budeme vděční,  když nám informaci o Vašem rozhodnutí zašlete e-mailem, abychom mohli platby identifikovat!
- přikládáme formulář Žádost pro mzdovou účtárnu

 

Potvrzení o poskytnutém příspěvku - daru

- Pokud budete chtít vystavit Potvrzení o výši Vámi věnovaného daru za libovolné období, napište nám. K vystavení potvrzení je třeba platby identifikovat, proto uveďte č. účtu, ze kterého byly Vaše platby posílány a Vaše osobní údaje. Potvrzení Vám zašleme obratem.  


tento formulář po doplnění můžete použít pro srážky doc - (131.5 KB)
počátkem následujícího roku Vám rádi, na základě Vaší výzvy, zašleme potvrzení o poskytnutém daru pro účely snížení daň.základu 

Daňové zvýhodnění dárců:


Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Chcete-li podrobnější informace, naleznete je v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.