Učíme se být spolu, bez dluhů a násilí

Od 1. 4. 2018 začínáme pracovat s rodinami i s jednotlivci v rámci projektu z Operačního programu Zaměstnanost.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

Projekt je primárně zaměřen na rodiny s dětmi z vyloučených lokalit, v tomto případě jde o město Sokolov a jeho okolí. Jeho aktivity jsou zaměřeny na prevenci nepříznivých sociálních jevů, jako je narušená funkce rodin, zadlužení nebo domácí násilí. Aktivity projektu budou na cílové skupiny preventivně působit tak, aby účastníci projektu dostali co nejvíce kompetencí, dovedností a znalostí, které povedou ke stabilizaci jejich rodin i jich samých a jejich většímu uplatnění na trhu práce.

Projekt má 3 hlavní aktivity:

1. Aktivizační a motivační programy a nácvikové činnosti pro rodiny s dětmi na podporu rodičovských kompetencí.

Tady společně budeme:

Připravovat děti do školy, učit děti i rodiče poznávat to pěkné kolem nás, motivovat je k lepšímu využívání času i svých kapacit, učit je spoustu nových a zajímavých dovedností, které jim pomohou nejen zlepšit vztahy v rodině, ale například se lépe uplatnit ve společnosti (práce s počítačem, dovednosti v zahradě i třeba u plotny nebo u různých kreativních činností).  

2. Práce s rodinou za účelem obnovení narušených funkcí rodiny za účelem stabilizace rodiny.

V rámci aktivity budou zajištěny činnosti, za pomoci kterých budou rodiny zasažené domácím násilím provázeny v dalším procesu po celou dobu řešení problematiky (například směřování k rozvodu nebo terapii). Bude zajištěn pravidelnější kontakt s rodinami a prostřednictvím mediace celé rodiny se bude s rodinou pracovat - například až do rozchodu rodičů. Jde o udržení takových vztahů v rodině, aby nedocházelo k domácímu násilí do vyřešení rodinné situace. Tato aktivita je rovněž prevencí před opakováním násilného chování.

3. Řešení dluhové problematiky vyžadující specifické právní řešení.

Tato aktivita bude díky pozici právníka/advokáta řešit složitější případy předlužení a dalších problémů rodin i jednotlivců, které s touto problematikou souvisí. Jedná se kromě řešení insolvencí, například také o řešení případů v oblasti trestního, rodinného a pracovního práva. V této souvislosti bude právník řešit i smluvní vztahy v oblasti bydlení, řešení dluhů za bydlení, bankovní produkty (běžný účet, úvěrové produkty bank, spořící účet), mimo jiné ty, které souvisí se společným jměním rozvádějících se / rozvedených manželů a jeho různými režimy, se spory v péči o děti apod.

Pokud by měl někdo zájem sdílet s námi některé naše venkovní aktivity rodin s dětmi, například na zahrádce nebo na našich vycházkách, budete vítáni!


Další aktuální informace o projektu zde:

https://ucimesebytspolu.blogspot.com


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.