2012

V roce 2012 se na spolufinancování poskytovaných služeb podíleli:

V roce 2012 byly do 31.5. sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008- 2012



Od 1.6.2012 byly sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV.









V roce  jsme na činnost sociálních služeb obdrželi opět dotaci z Fondu NNO Karlovarského kraje.




Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 683 401,- Kč na celoroční činnost Azylových domů, Intervenčního centra, Domů na půl cesty, Nízkoprahového denního centra a Dluhové poradny.






HERMANN GUTMANN STIFTUNG

www.hermann-gutmann-stiftung.de

Nadace HERMANN GUTMANN STIFTUNG z Norimberku v SRN podpořila částkou 6 800,- EURO výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.




TechSoup Česká republika

www.techsoup.cz


Prostřednictvím softwarového dárcovského programu TechSoup Česká republika jsme získali od společnosti Microsoft software v celkové tržní hodnotě 5 594,- dolarů.




Nadace OKD

www.nadaceokd.cz

poskytla 107 000,- Kč na rekonstrukce koupelen v Domu na půl cesty v Nebanicích.




Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz

poskytl 80 000,- Kč na opravu druhé poloviny střechy Domu na půl cesty v Nebanicích.

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

www.coca-cola.cz

poskytla peněžitý dar ve výši 19 577,-Kč, který byl získán při prodeji nápoje Cappy Hot a dárkových předmětů v rámci reklamní akce Vánoční kamion 2011.


Nadace Terezy Maxové dětem
www.terezamaxovadetem.cz

Nadace Terezy Maxové dětem poskytla částku ve výši 15 000,- Kč na hrazení nákladů pokračovacího kurzu německého jazyka pro 5 klientů Domu na půl cesty.



Jaroslav Jurík

poskytl věcný dar v hodnotě 5 000,-Kč - dětské oblečení pro potřeby matek s dětmi v Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří.



VOSS

www.voss.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. poskytla finanční dar ve výši 5 000,- Kč.




SLOT Game, a.s.
www.jamp.cz

poskytl finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zajištění činnosti a úhradu běžných nákladů společnosti.







Obec Libavské údolí

http://www.libavskeudoli.cz

poskytla finanční  dar ve výši 1 500,-Kč na provoz Pečovatelské služby.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.