2011

DĚKUJEME ZA PODPORUV roce 2011 jsou sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008- 2012V roce 2011 se na spolufinancování poskytovaných služeb doposud podílí:


Nadační fond GSK

www.nadacnifondgsk.cz

Nadační fond GSK poskytl grant ve výši 132 000 Kč na projekt "Kozí zahrádka" -  chov drobných domácích zvířat, pěstování zeleniny, bylinek a ovoce pro naše klienty – seniory a také maminky s dětmi z azylových domů v Sokolově.

Navíc nám zaměstnanci GlaxoSmithKline svým hlasováním udělili bonus ve výši 100 000 Kč na další rozvoj naší společnosti.Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

poskytlo 200 000,- Kč na provoz pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří.

HERMANN GUTMANN STIFTUNG

www.hermann-gutmann-stiftung.de

Nadace HERMANN GUTMANN STIFTUNG z Norimberku v SRN podpořila částkou 8 000,- EURO výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.WEIL, GOTSHAL – nadační fond

www.weil-nadacni-fond.cz

Nadační fond věnoval částku 82.500,- Kč na pořízení a instalaci kamerového systému v prostorách dvou Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 60 000,- Kč na opravu dvou koupelen a čtyř WC v Azylovém domě v Sokolově.
Siemens, s.r.o.

www.siemens.cz

Společnost SIEMENS podpořila částkou 60 000,- Kč projekt "Farma v Domě na půl cesty - podpora klientů při osamostatnění".

OLYMPUS ČR

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_sp-800uz_22715.htm

daroval kvalitní fotoaparát, a to především pro potřeby e-shopu KOCÁBKA-  fota  zboží, tj. výrobků klientů Domů na půl cesty.

Nadace Terezy Maxové dětem
www.terezamaxovadetem.cz

Nadace Terezy Maxové dětem poskytla částku ve výši 15 000,- Kč jako příspěvek na kurzovné německého jazyka pro 5 klientů Domu na půl cesty.


Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 15 000,- Kč na zajištění potravin a základních potřeb pro klienty Domů na půl cesty, kteří přicházejí zcela nezabezpečeni.

Nadace VINCI v České republice

www.nadacevinci.cz


Nadace VINCI v České republice přispěla částkou 55 000 Kč na projekt „Fotografie nejen pro e-shop – další krok k nezávislosti“. Příspěvek využijeme na základní vybavení fotografické dílny. Fotografické tvorbě se naši klienti budou věnovat pod vedením člověka, který má s fotografováním zkušenosti a tento obor studuje.

Fotografiemi podpoříme úsilí klientů vyrábějících předměty pro Kocábku, budeme více než dosud zaznamenávat dění v naší společnosti, připravíme podklady pro tvorbu kalendáře na rok 2013 a léta další a najdeme i další využití.Farní charita Sokolov

fch-sokolov.webnode.cz

poskytla peněžní dar ve výši 5 000,- Kč na potravinovou pomoc klientům Domů na půl cesty bez příjmu, na jízdné při hledání zaměstnání a další sociálně terapeutické činnosti.


LÉKÁRNA PRIMULA spol. s r.o. - Mgr. Ľudmila Moravčíková

věnovala finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro potřeby Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.
PRÄZISA, s.r.o. - Josef Churaň

věnoval finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro potřeby Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.