2010

DĚKUJEME ZA PODPORUV roce 2010 byly sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008- 2012


V roce 2010 se na spolufinancování poskytovaných služeb podíleli:

Nadace O2

www.nadaceo2.cz

poskytla peněžní nadační příspěvek ve výši 400 000,- Kč na pořízení, úpravy a vybavení tzv. startovacího bytu pro klienty Domů na půl cesty.


Nadační fond GSK

www.nadacnifondgsk.cz

poskytl peněžní dar ve výši 132 000,- Kč na realizaci projektu „Pečovatelská služba a Klub třetího věku“ v Kynšperku nad Ohří. Jako bonusový dar zaměstnanců navíc Nadační fond GSK poskytl peněžní dar ve výši 250 000,- Kč na nákup vozu pro pečovatelskou službu.


Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 49 900,- Kč na dovybavení nábytkem dvou bytů, které jsou součástí Azylového domu pro matky s dětmi (tzv. startovací byty) a

účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 10 000,- Kč na celoroční činnost společnosti pro účely úhrady nezbytně nutných nákladů sociální služby dům na půl cesty.


Tesco Stores ČR, a.s.

www.itesco.cz

poskytlo při příležitosti otevření hypermarketu Tesco v Sokolově finanční dar ve výši 30 000,- Kč. Dar je určen na zakoupení krytého pískoviště a hraček pro děti ubytované v Azylovém domě pro matky s dětmi, dále na úhradu stavby pergoly na zahradě Azylového domu a na zakoupení zahradního nábytku.SLOT Game, a.s.

www.jamp.cz

poskytl finanční dar ve výši 25 000,- Kč na rekonstrukci kuchyně pro klienty Domu na půl cesty v Nebanicích.Nadace Auxilia

www.auxilia.cz

poskytla nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč na krytí části nákladů rekvalifikačního kurzu.


Město Březová

www.mu-brezova.cz

poskytlo finanční příspěvek – dotaci ve výši 5 000,- Kč na úhradu dalšího vzdělávání, rekvalifikaci uživatelů sociálních služeb a na organizaci volnočasových aktivit.


Farní charita Sokolov

fch-sokolov.webnode.cz

poskytla peněžní dar ve výši 5 000,- Kč na potravinovou pomoc klientům Domů na půl cesty bez příjmu, na jízdné při hledání zaměstnání a další sociálně terapeutické činnosti.


Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

poskytlo příspěvek ve výši 2 000,- Kč na potravinovou pomoc klientům Domů na půl cesty v Kynšperku nad Ohří a Nebanicích.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.