2009V roce 2009 se na spolufinancování poskytovaných služeb podíleli:


NADACE EDUCA

www.nadace-educa.cz

přispěla částkou 29 122,- Kč na vzdělávání klientů Domu na půl cesty.


Římskokatolická farnost Cheb

www.farnostcheb.cz

darovala částku 15 000,- Kč na likvidaci povodňových škod – vybavení výpravy klientů Domu na půl cesty na pomoc obcím postiženým povodní.


Město sokolov

www.sokolov.cz

poskytlo finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na úhradu pronájmu prostor v MDK Sokolov a zajištění ubytování pro účinkující, spojených s uspořádáním benefičního koncertu – Laco Deci s kapelou CELULA (New York).


Hilzinger okna + dveře , spol. s r.o.

www.hilzinger.cz

poskytla částku 8 000,- Kč na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s.


Město Březová

www.mu-brezova.cz

poskytlo finanční příspěvek – dotaci ve výši 5 000,- Kč na úhradu dalšího vzdělávání, rekvalifikaci uživatelů sociálních služeb a na organizaci volnočasových aktivit.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.