2015

DĚKUJEME ZA PODPORU


V roce 2015 se na spolufinancování poskytovaných služeb doposud podílí níže uvedené instituce a donátoři:


V roce 2015 jsou sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2014 - 2015.


Realizace projektu ´Služby sociální prevence v Karlovarském kraji´ po dobu 13 měsíců od 9. 9. 2014 do 30. 9. 2015:
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 1872/2014-00 “Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji – dílčí část 3“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01874/2014-00 “Zajištění sociální služby nízkoprahová denní zařízení v Karlovarském kraji – dílčí část 2“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01875/2014-00 “Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji – dílčí část 2“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01876/2014-00 “Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji – dílčí část 1“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01877/2014-00 “Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

zajišťuje financování sociálních služeb.
V rámci projektu MPSV označeného CZ.1.04/3.1.00/04.00008 „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ se v našem kraji realizovala jeho část nazvaná „Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji". Naše organizace se zapojila v rámci aktivity dlouhodobý pobyt. Poskytnutá částka byla ve výši 3 598 660 Kč.Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

dlouhodobě finančně podporuje naše aktivity v oblasti poskytování sociálních služeb, nejen prostřednictvím Fondu na podporu NNO.


Úřad práce ČR

Naše činnost byla spolufinancována na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z rozpočtu Evropského sociálního fondu, OP LZZ. Poskytnutá částka byla ve výši 492 221 Kč.


Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

podpořil realizaci projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´

Hlavním cílem je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Výše přiděleného grantu činí 1 192 410 Kč.

Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

Služby byly poskytovány za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.

Poskytnutá částka byla ve výši 200 000 Kč.


Město Sokolov

www.sokolov.cz

Služby byly poskytovány za finanční podpory města Sokolova. Poskytnutá částka byla ve výši 265 000 Kč.

Miroslav Demeter
věnoval finanční dar na činnost ve výši 30 000 Kč.

Senátor Ing. Zdeněk Berka

věnoval finanční dar na činnost ve výši 7 700 Kč.

Vít Štěpán
věnoval finanční dar na činnost ve výši 5 000 Kč.

David Křivka
věnoval finanční dar na činnost ve výši 2 000 Kč.

Alena Pechmann
věnovala finanční dar na činnost ve výši 1 800 Kč.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.