2016

DĚKUJEME ZA PODPORU


V roce 2016 se na spolufinancování poskytovaných služeb doposud podílí níže uvedené instituce a donátoři:


Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz


V roce 2016 jsou sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány Karlovarským krajem z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016.


Dotace se týká těchto služeb:


  Azylové domy (pobytová)
  Domy na půl cesty (pobytová)
  Intervenční centra (ambulantní, terénní)
  Nízkoprahová denní centra (ambulantní)
  Odborné sociální poradenství (ambulantní)
  Pečovatelská služba (terénní)

     

Pověření je v rozsahu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Evropský sociální fond

www.esfcr.cz


Projekt "Podpora vybraných služeb sociální prevence" v období od 1. 11. 2016 do 31. 8. 2019 je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.


Město Sokolov

www.sokolov.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory města Sokolova.


Město Karlovy Vary

www.mmkv.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory Statutárního města Karlovy Vary.


Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


podpořil realizaci projektu Bojovníci proti násilí na ženách. Jeho hlavním cílem je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Výše přiděleného grantu činí 1 192 410 Kč.

Realizace v období od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.