2017

DĚKUJEME ZA PODPORU


V roce 2017 se na spolufinancování poskytovaných služeb doposud podílí níže uvedené instituce a donátoři:


Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz


V roce 2017 jsou sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány Karlovarským krajem z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017.


Dotace se týká těchto služeb:


    Azylové domy (pobytová)
    Domy na půl cesty (pobytová)
    Intervenční centra (ambulantní, terénní)
    Nízkoprahová denní centra (ambulantní)

     

Pověření je v rozsahu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.Evropský sociální fond

www.esfcr.cz


Projekt "Podpora vybraných služeb sociální prevence" v období od 1. 11. 2016 do 31. 8. 2019 je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.Město Sokolov

www.sokolov.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory města Sokolova.Město Karlovy Vary

www.mmkv.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory Statutárního města Karlovy Vary.Obec Libavské Údolí

www.libavskeudoli.cz


Projekty organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou realizovány za finanční podpory obce Libavské Údolí.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.