Poskytování služby Dům na půl cesty
bylo k 31. 12. 2019 ukončeno.

Žádost o poskytnutí služeb Domu na půl cesty docx - (19.27 KB)
pro vyplnění v PC 
Potvrzení od lékaře pdf - (298.1 KB)
 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.