Kontakty

Kynšperk n/O

vedoucí PS p. Libor Račko

tel.: 734 389 745

ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Sokolov

Petra Slivoňová

tel.: 733 778 321

ps.sokolov@pomocvnouziops.cz

Podpora dopravy uživatelů pečovatelské služby od města Kynšperk nad Ohří
Úhrada dopravy uživatelů pečovatelské služby od 1. 4. 2018

Město Kynšperk nad Ohří uzavřelo v březnu 2018 se společností Pomoc v nouzi, o. p. s., která je poskytovatelem sociální služby – pečovatelská služba, smlouvu o poskytování služby – fakultativní doprava uživatelů pečovatelské služby.

Obě smluvní strany mají zájem na trvalém zkvalitňování dlouholeté úspěšné spolupráce v péči o obyvatele města – uživatele pečovatelské služby (dále jen „PS“). S ohledem na finanční, zdravotní a sociální situaci některých uživatelů PS rozhodlo město o jejich finanční podpoře při zajištění dopravy za určitých podmínek (viz níže). Služba by měla pomoci uplatňovat práva a oprávněné zájmy při obstarávání jejich osobních záležitostí (tedy zejména za účelem dopravení uživatelů PS do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby, do obchodů, lékárny, na hřbitov apod.).

Město bude plně hradit účelnou dopravu svých obyvatel, kteří jsou současně uživateli pečovatelské služby, a zároveň bude tato doprava realizována v rámci katastrálního území města Kynšperk nad Ohří ve všedních dnech mezi 7:00 – 16:00 hod. (mimo státní svátky) za splnění těchto podmínek:

  • uživatel PS má trvalý pobyt v Kynšperku nad Ohří, tedy v jeho částech – Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Kynšperk nad Ohří, Liboc, Štědrá, Zlatá a
  • je starší 65 let nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo je invalidní v druhém či třetím stupni invalidity.

Dopravu uživatele PS, jako fakultativní činnost, však nelze poskytovat samostatně bez využívání alespoň jedné ze základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel není povinen fakultativní činnosti (tedy i dopravu) automaticky zabezpečovat jen proto, že o ně klient požádal. Záleží proto jen na poskytovateli sociální služby, jak vyhodnotí jeho potřebnost, zda se klient nachází v nepříznivé sociální situaci a zda má k tomu poskytovatel služby v daný okamžik dostatečné personální a provozní vybavení.

Kontakt na pečovatelskou službu:
p. Libor Račko, vedoucí PS
tel. č.: 734 389 745
e-mail: racko@pomocvnouziops.cz, ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz
Podrobné informace k pečovatelské službě získáte na internetových stránkách:
www.pomocvnouziops.cz

správní a sociální odbor
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.