Orgány společnosti


Obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi, o.p.s. byla založena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.Ředitel společnosti - statutární orgán  (§9a zákona)

  • Mgr. Robert Pisár

Správní rada:

  • Mgr. Dagmar Herianová - předseda
  • Ing. Theodor Rajdl
  • Jana Pavlovicová


Dozorčí rada:

  • Lenka Klimešová
  • Vladimíra Weinlichová, DiS.
  • Ing. Josef Štýbr


Zakladatelky:

  • Soňa Pisárová
  • Eva Pisárová
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.