Poskytování služby Dům na půl cesty
bylo k 31. 12. 2019 ukončeno.

Dům na půl cesty v Nebanicích     

je primárně určen pro klientelu z okresu Cheb a Karlovarského kraje, nicméně při volné kapacitě svoje služby poskytuje bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.


Nebanice jsou malou obcí pouze se základní infrastrukturou (obecní úřad, pošta, obchod, hřiště), ale s dobrou dopravní obslužností (hlavní železniční trať Cheb – Chomutov), která činí bezproblémově dostupnými města Cheb, Kynšperk nad Ohří a Sokolov. 


Dům na půl cesty je lokalizován v klidové zóně obce, nedaleko sportovního areálu a kostela, mimo zástavbu. Dům je obklopen zahradou, která násobí jeho užitnou hodnotu. 


Dům na půl cesty v Nebanicích je koncipován jako vstupní zařízení vícestupňového systému sociální služby orientované na zákonem specifikovanou skupinu, který v rámci obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi tvoří DNPC Nebanice, DNPC Kynšperk a tzv. "startovací" byty v Chebu, Sokolově a Kynšperku nad Ohří. Do Domu na půl cesty v  Nebanicích přicházejí klienti, kteří vzhledem ke své minulosti potřebují pozvolný přechod z režimového zařízení k neústavnímu poskytování služby.

Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

je primárně určen pro klientelu z okresu Sokolov a Karlovarského kraje, nicméně při volné kapacitě svoje služby poskytuje bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.


Kynšperk nad Ohří je menší město s dobře rozvinutou infrastrukturou (městský úřad, pošta, zdrav.středisko, školyvčetně střední integrované, sportovní areál, několik středně velkých firem se zaměstnavatelským potenciálem). Dobrá dopravní obslužnost (hlavní železniční trať Cheb – Chomutov + autobusové spojení), která činí bezproblémově dostupnými města Cheb, Sokolov a Karlovy Vary.


Dům na půl cesty je lokalizován v blízkosti centra města, na okraji sídliště. Dům je obklopen zahradou.Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří je koncipován jako součást třístupňového systému sociální služby orientované na zákonem specifikovanou skupinu, který v rámci obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi tvoří sociální služba s vlastním identifikátorem DNPC Nebanice (1.st.-vstupní zařízení), 2.stupeň tvoří DNPC Kynšperk a "startovací" byty v Chebu, Sokolově a Kynšperku nad Ohří jsou třetím stupněm služby.
Do DNPC Kynšperk přicházejí klienti, kteří již mají za sebou prvotní adaptaci po výstupu z ústavní výchovy a prokázali předpoklady a motivaci k dalšímu rozvoji svého osobnostního potenciálu. Tito klienti by měli mít již zaměstnání nebo dlouhodobější brigádu, případně by měli být zapojeni v dobrovolnické nebo veřejné službě, nebo studovat. Do "startovacích" bytů by se měli posouvat klienti, kteří jsou již schopni se o sebe postarat v maximální možné míře a zaměstnanci Domu na půl cesty se jim budou věnovat pokud možno co nejméně.


V objektech jsou dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje pro uživatele.

Pokoje jsou standardně vybavené (lůžko, povlečení, šatní skříň, noční stolek).

V každém patře je umístěno sociální zařízení včetně pračky.

Společné prostory tvoří kuchyň s dostatečnou kapacitou pro přípravu stravy (včetně studeného a suchého skladu potravin) a společenská místnost.

Byt 1+1 v Chebu je umístěn v centru města v panelovém domě a byt 1 + KK v Kynšperku nad Ohří je též umístěn v centru města v bytovém domě. Všechny byty jsou zařízeny potřebným vybavením (nábytek, pračka, lednice), ale s možností vybavit si je vlastním zařízením.


Denní časový rozsah poskytování služby


Dům na půl cesty má provozní dobu 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Příjem nových uživatelů služby se děje ve všední dny od 8:00 hodin do 19:00 hodin. V krizové situaci je klienta možno přijmout kdykoli. Není-li možné okamžité přijetí klienta (např. z důvodu naplněné kapacity) poskytneme informace, na jakou službu se má zájemce obrátit. Máme k dispozici katalog sociálních služeb Karlovarského kraje.


Mimo jiné poskytujeme tyto základní úkony

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Sociálně terapeutické činnosti

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy

řeší § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc.službách

3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vysvětlení k 3c): přijmeme i klienta jehož zdravotní stav vyžaduje poskytování odborné zdravotní péče, ale pouze za předpokladu, že je tato péče dostupná a žadatel je ochoten v této věci maximálně spolupracovat.

Takovouto kontraindikací může být i psychické onemocnění, nebo závislost na drogách či alkoholu, popřípadě další stavy žadatele, kdy by mohl ohrozit sebe, další uživatele nebo zaměstnance.

Ukončit pobyt v zařízení může každý uživatel kdykoliv se rozhodne. Podmínky ukončení pobytu v zařízení upřesňuje Smlouva o poskytnutí sociální služby a Domácí řád služby.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.