Průběh poskytování služby
 

Lidský život přináší chvíle radostné i smutné. O radost se podělíme rádi, bolest se většinou snažíme skrýt. O to víc, když je spojena s tím, že nám ubližuje člověk, kterého jsme přijali do svého života, s nímž sdílíme domov a který je nám blízký. Úkolem Intervenčního centra je v této chvíli podpořit člověka v řešení problému násilí ve vztahu až do dosažení vyhovující životní situace. 

  

V případě, kdy se služby Intervenčního centra rozhodne využít člověk, v jehož životě se problém domácího násilí objevil a  sám se rozhodl ke změně,  doporučujeme  situaci nejprve telefonicky zkonzultovat  s pracovníky  Intervenčního centra, kteří nabídnou nejbližší možný termín osobní konzultace. Na konzultaci je domluven obsah další spolupráce a doporučen vhodný postup řešení.

 

V případě vykázání je Intervenční centrum povinno do 48 hodin od doručení rozhodnutí o vykázání násilné osoby kontaktovat ohroženou osobu a domluvit s ní návštěvu v Intervenčním centru či jiný postup.

 

Osobám, které hledají informace o domácím násilí, doporučujeme   nejprve telefonicky nebo e-mailem zkonzultovat s pracovníky Intervenčního centra svůj dotaz. Po zhodnocení dotazu nabídnou pracovníci vhodné možnosti řešení a způsob konzultace.

 

Našim zájemcům o službu a uživatelům poskytujeme:

  • telefonické, osobní konzultace, e-mailovou korespondenci, informace o dalších návazných službách 

  • sociální a základní právní poradenství (související s oblastí domácího násilí)

  • doprovod v souvislosti s řešením nepříznivé sociální situace

  • zprostředkování  odborného psychologického a odborného právního poradenství

  • pro ohroženou osobu  sestavení  bezpečnostního  plánu a pomoc při vypracování písemných žádostí a podání

  • zprostředkovávání další návazné služby ohrožené osobě

  

Intervenční centrum neposkytuje své služby násilným osobám vykázaným ze společného obydlí. V případě, že  se násilná osoba obrátí na intervenční centrum s žádostí o pomoc,  bude odkázána na jiné odborníky (policie ČR,  právní zástupce, krizové centrum, klinický psycholog, občanská poradna a další poskytovatelé sociálních služeb).

 

 

     

     

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.