Administrativa
Informace o jednotlivých sociálních službách Vám poskytnou pracovníci zařízení, které tyto služby poskytují - kontakty najdete na stránkách jednotlivých služeb - viz levé menu.

Další kontakty:

Ing. Petr Beránek
projektový manažer - finanční řízení společnosti, rozpočty, výkazy
tel.: 602 266 053
e-mail:
beranek@pomocvnouziops.cz

Vlastimil Drašar
metodik - vykazování sociální práce, monitoring, eQuip
tel: 734 334 611
e-mail: drasar@pomocvnouziops.cz

Milan Hloušek
PR manažer - publicita, media, www, FB
tel: 728 227 716
e-mail: hlousek@pomocvnouziops.cz

Ing. Monika Sádlíková
projektový manažer - projekty vč. ESF, registrace, vzdělávání atd
tel.: 735 753 123
e-mail:
sadlikova@pomocvnouziops.cz

Jana Pavlovicová
účetní - specializace účetnictví NNO
tel.: 608 656 536/ 734 672 640
e-mail:
pavlovicova@pomocvnouziops.cz

Mgr. Robert Pisár

ředitel společnosti
tel.: 733 332 719
e-mail: robert.pisar@pomocvnouziops.cz
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.