Co je domácí násilí?

Pojem   domácí násilí  zahrnuje   fyzické,  sexuální,  psychické či ekonomické  násilí,       ke kterému dochází mezi blízkými osobami.

Oběťmi domácího násilí jsou jak ženy, tak muži bez rozdílu věku. Násilnými osobami jsou obvykle  jejich  současní i  bývalí partneři. Často dochází i k násilí na dětech a seniorech.  

Domácí násilí se projevuje nejčastějí tím, že dochází k:

  • slovnímu napadání a urážení, vyhrožování, vydírání 
  • nepřiměřené kontrole každodenních činností, omezování kontaktů s rodinou a přáteli
  • omezování přístupu k penězům, nepřispívání na chod domácnosti 
  • útoky na tělo jako je strkání, smýkání, odhození na nábytek, bití otevřenou rukou či pěstí,  tahání za vlasy,  kopání, škrcení,  nucení  k   sexu,  znásilnění, mučení


Za domácí násilí nelze považovat jednorázový incident nebo spor, partnerské hádky a vzájemné potyčky, při kterých dochází k výměně názorů, tzv. italská domácnost.

leták o domácím násilí pdf - (2.12 MB)
 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.